Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

İzmit Tüketiciler Birliği Dernek Başkanı Meral Gürer den 15 Mart Mesajı

1985 yılından itibaren ülkemizde kutlanmaya başlayan Dünya Tüketiciler Günü,bütün
dünyada tüketici haklarının daha ileriye götürülmesi,bu haklara saygı gösterilmesi ve tüketici
aleyhine uygulamalara karşı tüketicilerin bilinçlenmesi için önemli bir mesajdır.
Dünya üzerinde son yaşananlar,küreselleşmenin geldiği noktayı çok açık bir şekilde ortaya
koymaktadır.İlk olarak Çin’de ortaya çıkan Covid-19 salgını,neredeyse bütün ülkeleri
etkilerken,petrol fiyatlarını,döviz ve altın kurlarını,borsaları,devletlerin ve insanların sosyal
ekonomik davranışlarını toplumsal olarak etkiliyor.
Tüketim davranışlarımız bir dalga şeklinde değişebiliyor.Bu çerçevede 15 Mart 2021 Dünya
Tüketiciler Günü,dış faktörlerin davranışlara olan etkileri,tüketiciler açısından bu yıl başka bir
boyutta algılanacaktır.
15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü,1985 yılında Birleşmiş Milletler’in aldığı bir kararla
kutlanmaya başlamıştır.Ayrıca BM aynı yıl Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul
etmiştir.
1995 yılında,ülkemizde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun yürürlüğe girmiş
olup,2013 yılında 6502 Sayılı Kanun’la daha da genişletilmiş haklarla yenilenmiştir.
Tüketici ticari veya mesleki amaçlar haricinde ürün veya hizmet alımı yapan kişi
olup,Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan kanuni düzenlemeler ile pek çok
güvenceye kavuşturulmuştur.Kanuni hakları ihlal edilen tüketici bu hakkını satın almış olduğu
mal veya hizmetin değerine göre tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesinde
arayabilmektedir.
Evrensel Tüketici Haklarını sıralarsak,9 tane temel ve evrensel tüketici hakkı mevcuttur.
1.Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı;
Her tüketici barınma,haberleşme,ulaşım gibi en temel ihtiyaçların karşılanmasını talep etme
hakkına sahiptir.
2.Sağlık ve Güvenlik Hakkı;
Satışa sunulmuş olan her türlü mal ya da hizmetin,kullanıcının yaşamına ve sağlığına zarar
vermeyecek durumda olması gerekir.
3.Bilgi Edinme Hakkı;
Tüketicinin mal ya da hizmeti alırken gerekli bilgilere ulaşımının sağlanması ve yanıltıcı
reklam ya da etiketten korunması gerekir.
4.Eğitilme Hakkı;
Tüketicinin haklarını koruyabilmesi için,eğitim kurumlarında bu konu üzerinde eğitim
görmesi gerekmektedir.
5.Zararların Giderilmesi Hakkı;
Satın alınan mal ya da hizmetten kaynaklı tüketicinin uğradığı zarar giderilmeli ve alınan mal
ya da hizmet yeniden tüketiciye ulaştırılmalıdır.
6.Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı;
Tüketiciye ürün kıyaslaması yapacak kadar mal veya hizmetin en uygun fiyatlarda
sunulması,satış sonrası ise her türlü teknik desteğin tüketiciye ulaştırılması gerekir.
7.Seçme Hakkı;
Uygun kalite ve fiyatlarda mal ya da hizmetlerin tüketiciye sunulması ve tüketicilerin bu ürün
ya da hizmete istedikleri zaman ulaşabilmesi gerekir.
8.Temsil Edilme,Örgütlenme,Sesini Duyurma Hakkı;
Tüketicilerin bu haklarını koruyabilmesi ve mağduriyetlerini giderilmesi adına ekonomik ve
siyasi politikaların dikkate alınması gerekir.
9.Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı;
Sağlık koşullarına uygun bir çevrenin oluşumu için doğal kaynakların uygun kullanılması
gerekmektedir.