Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Tüketicinin enflasyonu yüzde 40!…

TÜİK’in açıkladığı 2020 yılı TÜFE rakamını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; tüketicinin gerçek enflasyonu yüzde 40aynı gemide olduğumuz söylemi yaşama geçirilmelidir dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

​Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’ni yüzde 14.60 olarak açıkladı.

​Tüketici Birliği Federasyonu, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının tüketicinin gerçek enflasyon rakamlarının çok altında olduğu, hissedilen enflasyonun daha yüksek olduğuna, uzun süredir işaret etmektedir.

Nitekim Tüketici Birliği Federasyonu tarafından yapılan gözlem ve değerlendirmelere göre, tüketicinin yaşamını sürdürmesi için zorunlu mal ve hizmet fiyatları, 2020 yılı için yüzde 40 seviyesinde gerçekleşmiştir.

​Tüketici Birliği Federasyonu’nun bu değerlendirmesi, başka bir bağımsız araştırma grubu olan Enflasyon Araştırma Grubu ENAGrup’un açıkladığı rakamlarla teyit edilmiş bulunmaktadır. Adı geçen bağımsız grup verisi, 2020 yılı için enflasyonun yüzde 36,72 olduğunu ortaya koymaktadır.

​Rakamlara takla attırmanın kimseye faydası olmadığı, gerçeklerin değişmeyeceği açıktır. ​Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan memur, işçi, emekli, köylü, öğrenci, esnaf ve serbest çalışan için derin ve yaygın yoksullaşma süreci yaşanmakta; tüketici, yoksullaşmaya direnemeyecek noktaya gelmektedir. Yoksullaşma, toplumsal barışı tehdit etmektedir.

​Çözüm, sosyal devlet yaklaşımındadır. Bu nedenle;

​1-Gıda, medikal ürünler, elektrik, su, doğalgaz, iletişim gibi temel tüketime ilişkin hizmet ve ürünlerden alınan tüm vergiler 2021 yılı sonuna kadar sıfırlanmalıdır.

​2-Uzaktan eğitime mahkûm olan çocuk ve gençlerimize yönelik olarak indirimli internet tarifeleri uygulanmalı, eğitim için gerekli elektronik cihazlardan alınan her türlü vergi 2021 yılı sonuna kadar kaldırılmalıdır.

​3-Küçük esnaf, çiftçi, 10 yıla kadar çalışma süresi olan avukat, mali müşavir ve benzeri serbest meslek çalışanlarının gelir vergisi tarifeleri, 2020 ve 2021 yılları için yarı oranında düşürülmelidir.

​4-Yol, köprü ve benzeri altyapı yatırımlarına ilişkin planlanan tüm girişimler ertelenmeli, bu yatırımlar için ayrılan bütçe, sosyal yardım olarak topluma ulaştırılmalıdır.

​5-Yaşanan salgın sürecinin olağanüstü niteliği nedeniyle, toplumsal dayanışmanın örnekliğini oluşturmak üzere, aynı gemide olduğumuz söylemi yaşama geçirilmeli ve bir kereye özgü, titiz ve adil uygulanması kaydıyla servetin artışı ve transferinden ek vergi alınmalıdır.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan