Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Cuma Günü – Dini Bayram Günleri ve Tatil Günleri Elektrik kesilemeyecek

-Cuma Günleri – Dini Bayramlar ve Tatil Günleri ELEKTRİK kesilemeyecek.

-Kaçak Elektrik Parası kredi Kartı ile ödenebilecek.

-65 Yaş Üstü – Engelli -Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gazilerin elektriği kselemeyecek.

‘Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazetede yayınlandı (29.02.2021). Yönetmelik, elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik abonelerine bir çok yeni görev ve haklar getiriyor.  Yönetmeliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yayınladı. İşte ayrıntılar.

Cuma Günü – Dini Bayram Günleri ve Tatil Günleri Elektrik kesilemeyecek

MADDE 19 – … “(5) Bu madde kapsamında kesme işlemine esas veriler kesme işleminin akabinde TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından sağlanan zaman damgası ile saklanır.
(6) Zamanında ödenmeyen borçlar kapsamında uygulanan kesme işlemi; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 08:00-15:00 saatleri arasında yapılır. Resmî, dini bayram günleri, genel tatil günleri ile bunların bir önceki günlerinde kesme işlemi yapılmaz.”

Kaçak Elektrik Parası kredi Kartı ile ödenebilecek

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kaçak elektrik tüketim faturası kaçak elektrik tespit tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde tüketicilere gönderilir. 42 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ve aynı fıkranın (a) bendi kapsamında sayaç değerleri kullanılarak düzenlenen kaçak elektrik faturaları hariç olmak üzere kaçak elektrik faturaları iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir. Ayrıca iletişim bilgilerinin bulunması halinde fatura hakkında tüketiciler kısa mesajla bilgilendirilir. Kaçak elektrik enerjisi tükettiği tespit edilen tüketici, kendisine fatura edilen bedeli son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Fatura kredi kartı ile ödenebilir. Tüketiciye gönderilen faturada ödeme için en az 10 gün süre verilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilen faturalara dair masraf ilgili tüketici tarafından karşılanır. Söz konusu masraf ilgili tüketiciye gönderilen faturaya ilave edilir.”
65 Yaş Üstü – Engelli -Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gazilerin elektriği kselemeyecek!

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Kendi adına perakende satış sözleşmesi olan mesken tüketici grubunda bulunan, 65 yaş üstü tüketicilerin, yüzde 40’ın üzerinde engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden engelli tüketicilerin ve Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt tüketici grubunda bulunan tüketicilerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içerisinde en az üç dönem boyunca zamanında ödenmemesi ve tüketicinin kesme yapılacağı hakkında görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin ispatı hallerinde kesilebilir. Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde taksitlendirme tedarikçiler tarafından yapılır. Taksitlendirme süresi azami dört aydır.”

Enerji Ekonomisi

Kaynak: https://www.enerjiekonomisi.com/cuma-gunleri-dini-bayramlar-ve-tatil-gunleri-elektrik-kesilemeyecek/15702/