Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

“Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi” son toplantısı…

Tüketici Birliği Federasyonu olarak içinde yer aldığımız 35 ay süren bir çok çalıştay ,toplantı ve hak arama mücadelesinde bir iz bırakmak adına yer aldığımız Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi 05.02.2020  saat 10:00 zoom üzerinden gerçekleştirilen kapanış etkinliği ile son  toplantısını gerçekleştirdi. Bu projenin genel amacı, AB müktesebatıyla ve AB Üyesi Ülkelerin en iyi uygulamalarıyla uyumlu sistemin tüm unsurlarını dikkate alarak daha iyi işleyen bir tüketici koruması gerçekleştirmektir.

Proje özel anlamda ise, uygulamaların iyileştirilmesi, daha iyi iletişim ve önemli paydaşlar arasında farkındalık düzeylerinin artırılması yoluyla tüketici koruma sisteminin verimini artırmayı amaçlamaktadır.

Temel faaliyetler: Tüketici Hakem Heyetlerinin etkinliğini ve işlevselliğini teşvik eden bir halkla ilişkiler kampanyasının yürütülmesi, Tüketici Uzlaştırma Sisteminin Türkiye’de bir Mevzuat Aracına dönüştürülmesi, yeni bir Tüketici Politikasını teşvik etmek için kamuoyu danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, Ticaret Farkındalığının artırılması ve Tüketici Kuruluşlarının kapasitesinin canlandırılmasıdır.