Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Tüketici Konfederasyonu Girişimi (TKG) Kurucu Federasyonları İBB Zabıta Daire Başkanlığı’nı Ziyaret Etti

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal; Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu (TÜÇEDEF) Genel Başkanı Osman İlhan; Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz’ i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Güldeğer Gökçek ve Yürütme Kurulu Üyesi Funda Çatana; TÜÇEDEF bileşeni Tüketici ve Kadın Hakları Derneği (TÜKADER) Genel Başkanı Dilber Sarıtaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy’u makamında ziyaret etti.

Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy: “Tüketici Hakları çok geniş bir kavram. Tüketici haklarına insan hakları olarak bakmak gerek. Toplumda ürünler hakkındaki şikayetler tüketici hakları olarak öne çıkıyor, soyut kavramlar, hizmetler tüketici hakkı olarak görülmüyor. Tüketici dernekleriyle belediyelerin işbirliği iki noktada çok önemli: Birincisi, şikayetlerin giderilmesi ve denetimlerin artırılması; ikincisi, tüketicilerin bilinçlendirilmesi noktasında işbirliği yapılması.” dedi.

Tüketici Konfederasyonu Girişimi adına konuşan Aziz Koçal, tüketici derneklerinin yerel yönetimlerin denetim ağının içinde daha fazla yetkilendirilmesi gerektiğini söyleyerek başladığı konuşmasına, “Tüketici Konfederasyonu Girişimi olarak Türkiye’nin yüz yirmi noktasında örgütlüyüz… Dolayısıyla Tüketici Konfederasyonu Girişimi oluşumu, tüketicinin yüzde seksenini kapsayan bir oluşum.” dedi. Koçal, İl Hakem Heyeti dahil İstanbul Tüketici Hakem Heyetlerinin otuza yakınında Tüketici Konfederasyon Girişimi bileşenlerinin görev aldığı bilgisini verdi.

Tüketici haklarında merkezi, yerel ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin önemine vurgu yapan taraflar, tüketicileri uyarıcı ve bilgilendirici faaliyetlerin sadece 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’yle sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizdiler.

Tüketici örgütlerinin ve zabıtanın en çok şikayet aldığı konuların karşılıklı değerlendirildiği ziyaret, işbirliği, çözüm yolları ve iyi niyet dilekleriyle son buldu.