Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Asitle Ölüme Hayır…

BASIN AÇIKLAMASI
26.04.2021

ASİTLE ÖLÜME HAYIR!
Kocaeli’de kurulmak istenen sülfürik asit tesisinin üreteceği zehirle ölmek istemiyoruz!
İzmit Tüketiciler Birliği Derneği olarak, kentimizin rafineri, akaryakıt, LPG Depolama ve dolum Tesisleri gibi çevreye ve insanımıza yıllardır inanılmaz zararlar veren tesislerin yanına kurulması planlanan ‘Sülfürik Asit Üretim Tesisi Projesi’ne “HAYIR” diyoruz!
Yıllarca bölgemizdeki ağır sanayinin diyetini fazlasıyla ödemiş olan şehrimizin ve insanımızın artık bu ölçüsüz genişleyen ‘ağır zehirli sanayi’den kurtarılması gerekmektedir.

’99 Deprem’inde ve 2002 yılında bir LPG tesisinde çıkan yangında yaşananları, kaybettiğimiz canları unutmadık!

Bu felaketlerden sonra bölgedeki tesislerin kaldırılması düşünülürken, kaldırma yönünde hiçbir girişimde bulunulmayıp üzerine bir de asit fabrikası eklenmesi akıl mantık ve iyi niyet dışıdır.
İnsan sağlığı her şeyin üzerinde düşünülmesi gereken önceliktir! Halkın sağlığını korumaksa, devletin görevidir.
Doğaya ve insana en çok zarar veren kimyasallardan olan sülfürik asidin vereceği tahribatı hiçbir maddi karşılık ödeyemez!
“Halkı yaşat ki, devlet yaşasın.” şiarı yerine sermayeyi yaşatmaya çalışan bir anlayışı kabul etmiyoruz!
Pandemi yasaklarıyla sivil inisiyatifin elinin kolunun bağlandığı bir ortamda böylesi önemli projelerin alelacele kararlarla hayata geçirilmesini kabul etmiyoruz!
Halkın gerçek nabzı olan sivil toplum kuruluşlarının kararlarda muhatap alınmamasını, sürece dahil edilmemesini kabul etmiyoruz!

İzmit Tüketiciler Birliği Derneği
Genel Başkanı
Meral Gürer