Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Yoksullaşmayı saklamak artık mümkün değil

Yoksullaşmayı saklamak artık mümkün değil 

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelen zammı değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “son 10 yıllık döneme ilişkin temel veriler, halkımızın derin yoksulluk içinde olduğunu net olarak göstermektedir” dedi. 

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Son 10 yılda; halkın hızlı bir şekilde yoksullaştığı, gelir dağılımı adaletinin gitgide bozulduğuna ilişkin yapılan uyarılar ve getirilen çözüm önerilerini yok sayan ekonomi yönetiminin iflası, artık saklanamaz duruma gelmiştir.

Kamuoyunda güven oluşturmayan TÜİK rakamları, siyasi iktidarın, iç ve dış saldırı, tabloları pembeye boyayan söylemleri ile toplumda giderek artan yoksullaşma, pandemi sonrasında tüm toplumu kuşatan bir gerçekliktir. Mutfaktaki yangına ilişkin Tüketici Birliği Federasyonu başta olmak üzere bağımsız kuruluşlar tarafından açıklanan veriler hiçbir endekste yer almasa da, mızrağı çuvala sığdırmaya çalışan siyasi iktidarın çuvalının delik deşik olduğu ortaya çıkmıştır.

Bunun son örneği enerji fiyatlarına yapılan zamdır. Pandemi sonrasında toplumun büyük kesiminin yoksulluk ve açlık sınırında yaşadığı bir dönemde, “zam kaçınılmazdı, maalesef zorunlu olarak yapıldı” söylemleri ile itiraf sürecine giren siyasi iktidarın elinde pembe boya kalmadığı görülmektedir.

01.07.2011-01.07.2021 dönemine ilişkin 10 yıllık temel veriler de, gerçeği tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktadır:

  01.07.11 01.07.21 DEĞİŞİM %
ELEKTRİK (MESKEN) 25,05 88,20 252,10
USD 1,61 8,70 440,37
EURO 2,34 10,32 341,03
ALTIN 78,9 495,7 528,26
ASGARİ ÜCRET 658,95 2.825,90 328,85
GERÇEKLEŞEN

TÜFE

186,72

10 yıllık döneme ilişkin temel verilere göre; tüketicinin kullandığı elektrik fiyatı, TÜİK’in açıkladığı tüketici enflasyonunu geçmektedir. 10 yıllık dönemde gerçekleşen TÜFE % 186,72 iken, tüketicinin kullandığı elektriğin fiyatı

% 252,10 artmıştır.

Anayasada yer alan sosyal devlet olmanın temel niteliklerinden biri, kamusal nitelikteki hizmetlerin fiyatlarının, gerçekleşen enflasyondan fazla arttırılmaması gerekliliğidir. Elektrik gibi tüketicin yaşamının her alanına etki eden kamusal bir hizmete, enflasyon oranı üzerinde zam yapılması kabul edilemez.

Pandemi ile birlikte ağırlaşan yaşam koşullarında artan enerji fiyatları nedeniyle tüketiciye ulaşan tüm mal ve hizmet fiyatları artacak, yoksullaşma daha da derinleşecektir. Dünyanın birçok ülkesinde, sosyal devlet ilkesi anlayışıyla halkını pandemide yoğun şekilde destekleyen ülkelerin aksine, hiçbir derde deva olmayan göstermelik destek paketleriyle pembe tablolar çizmeye devam eden siyasi iktidarın “zorunlu zam” açıklaması, uygulanan ekonomi politikalarının iflas ettiğini ortaya koymaktadır.

Tüketici Birliği Federasyonu; enerjiye yapılan zammın, yağmura dönüşeceği uyarısını yinelemekte ve yapılan bu zammın geri alınması çağrısını yapmaktadır.

Mehmet Bülent Deniz
Genel Başkan