Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Kanal İstanbul’da Geri Sayım Durdurulsun

Kanal İstanbul projesindeki gelişmeleri değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “mevcut koşullar, bu projeyi tartışmalı hale getirmektedir” dedi. 

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

2011 yılında gündeme getirilen ve geçtiğimiz günlerde ilk temeli atılan Kanal İstanbul projesine yönelik tartışmalar devam etmektedir.

Projenin çevre, ekoloji, tarım, nüfus yoğunluğu, deprem olasılığı, Montrö Sözleşmesi ve benzeri konulara ilişkin olumlu/olumsuz etki olasılığının çokça tartışıldığı bir ortamda projenin yapımına başlanması, kaygı uyandırmaktadır.

Bilimsel veriler, İstanbul’u da içine alacak, Marmara Bölgesinde büyük deprem olasılığının her geçen gün daha da arttığını ortaya koymaktadır. Ticaret, sanayi, finans ve nüfus yoğunluğunun bulunduğu Marmara Bölgesindeki büyük ve yıkıcı bir depremin, sadece can kaybı ile sınırlı kalmayacağı, ülkemizin ekonomik yapısında, yıllarca sürecek olumsuzluğa neden olacağı hatta ulusal bağımsızlığımızı tehdit edecek sonuçlara yol açacağı dile getirilmektedir.

Bu nedenle 1999 yılındaki deprem sonrası gündeme gelen ve sıkça tartışılan nüfus yoğunluğunu azaltmaya yönelik çözümlemelerin yaşama geçirilmesi ve bölgedeki ticaret, sanayi, finans ve buna bağlı olarak nüfus yoğunluğunun Anadolu’ya taşınması gerekmektedir. Bu ulusal operasyonun kaynağı, elbette ülkemizin kamu kaynaklarından oluşturulacak teşvik ve destekler olacaktır. Böylesi önemli bir önlemin alınmasına ayrılacak herhangi bir kaynağın Kanal İstanbul projesi için kullanılması düşünülmemelidir.

Öte yandan tüm dünyada olduğu gibi pandemi ile birlikte ülkemiz ekonomisi de zor zamanlar geçirmekte, toplumda işsizlik, yoksulluk ve enflasyon giderek artmaktadır. Böylesi bir dönemde toplumun yaşamını sürdürebilmesi için derde deva olacak teşvik ve desteklerin topluma adil şekilde dağıtılması gerekirken, Kanal İstanbul için ülke enerjisinin harcanması kabul edilemez.

Yine bugüne kadar kezlerce deneyimlendiği üzere, YAP/İŞLET/DEVRET olarak bilinen hazine garantili projeler ile kamu zararı oluşmaktadır. Birçok havaalanı, yol ve köprü için tutmayan hedefler nedeniyle “geçemediğimiz köprü, tünel, kullanamadığımız havaalanı” için 85 milyonun cebinden para çıkmaktadır. Bu modele göre, kamu kaynakları kullanılmadan yapılacağı açıklanan Kanal İstanbul’u da benzeri akıbet beklemektedir.

Gelinen aşama itibariyle Kanal İstanbul gibi coğrafya değişikliğini de içeren devasa bir projenin topluma anlatılması ve sonrasında oluşacak ortak akıl çerçevesinde bu konuda karar verilmelidir.

Bu gerekçelerle Tüketici Birliği Federasyonu, öncelikle bu proje için başlayan sürecin askıya alınması görüşündedir.

Mehmet Bülent Deniz
Genel Başkan