Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Tüketici Birliği Federasyonu Olağan Genel Kurul Çağrısı

Tüketici Birliği Federasyonu 24.09.2021 tarihinde saat 15:00 de İstanbul İli Fatih ilçesinde yer alan Genel Merkez adresinde Olağan Genel Kurul’unu yapacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluksuz olarak 03.10.2021 tarihinde İstanbul ili Fatih ilçesinde yer alan Federasyon Genel Merkez adresinde saat 15:00 de yapılacaktır. Federasyonumuz üyesi Derneklerin değerli Tüketici Birliği Federasyonu Delegelerinin Toplantı gününde ; Bağlı oldukları derneklerin Son Genel kurulunda Delege olarak seçildiklerine dair Kendi derneklerinin Genel Kurul tutanak kopyası (onaylı) , TC Kimlik nolarının bulunduğu resimli geçerli bir kimlik ile Toplantı gün ve saatinde Tüketici Birliği Federasyonu Genel Merkez adresinde olmaları gerektiğini Kamuoyuna ilanımızdır.

 

Nihat Altay                                     M. Bülent Deniz
Y.Kurulu Üyesi                                   Genel Başkan

Gündem:
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Başkanlığı Seçimi
3- Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Genel Başkanın konuşması
4- Konukların Konuşması
5- Yönetim Kurulu çalışma raporunun ve mali raporunun okunması ve görüşülmesi
6- Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi
7- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması
8- Gelecek Dönem ( 2021-2023) tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
9- Yönetim Kurulunun Seçimi ( 5 Asıl, 5 Yedek)
10- Denetim Kurulunun Seçimi ( 3 Asıl, 3 Yedek)
11- Konfederasyon Kuruluşu için Genel kuruldan yetki istenmesi ve Kurucu Delege seçimi.
12- Dilekler ve kapanış