Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Tüketici güveni dibe vurdu

İstanbul, 22.11.2021

Kasım ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “tüketici güveni tarihi dip seviyesinde” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

TÜİK tarafından her ay açıklanan Tüketici Güven Endeksi, tüketicinin ekonomi yönetimine ve gelişmelere olan güvenini ortaya koymakta, önümüzdeki üç ila oniki aylık dönem için tüketicinin satın alma kararlarına işaret etmektedir.

0-200 aralığındaki endekste 100 rakamının üzerindeki gelişmeler tüketicinin ekonomideki gelişmelere olan güvenine işaret ederken, altındaki veriler tüketici güveninde azalma anlamına gelmektedir.

Tüketici Güven Endeksi, 2021/Kasım’da 71.1’e düştü. 2004/Ocak’ta106,1 olan Tüketici Endeksinin 2021/Kasım ayında gelmiş olduğu nokta, tarihi dip seviyesini göstermektedir. Endeksin hesaplandığı hiçbir dönemde, ülkemiz tüketicisinin ekonomiye olan güveni bu denli düşmemiştir.

Tüketici Güven Endeksi’nin alt kırılımları olan; hane halkının tasarruf eğiliminden, önümüzdeki 12 aya ilişkin fiyatların değişim beklentisine ilişkin bütün veriler, son derece olumsuzdur. Bu veriler, önceki aylara ilişin TÜFE, ÜFE ve kur rakamlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye ekonomisi için kritik eşiklerin aşılmakta olduğunu göstermektedir.

Tüketici güncel durumda, gelirinin artmayacağına ilişkin beklenti ile sadece zorunlu harcamalarını yapmaya gayret etmekte, bunun dışındaki tüm taleplerini askıya almış görünmektedir. Bu kritik gelişmelerin tüketicinin yaşam koşullarını daha da etkileyeceği ve bu durumun reel sektör açısından da ciddi bir tehlike olduğu açıktır.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan