Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Deniz; “Benzeri görülmemiş bir kriz söz konusu”