Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Elektrikte kademeli tarife

16 Kasım 2021 tarihinde TBMM’ne verilen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alan elektrik tüketiminde kademeli tarife düzenlemesini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “doğru planlanması durumunda kademeli tarife, tüketici için yarar sağlayacaktır dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

TBMM’ne, 16.11.2021 tarihinde verilen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 31. maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinde değişiklik yapılarak, abone grupları için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı ücretlendirme yapılması yönünde düzenleme teklif edilmektedir.

Teklifin gerekçesinden; elektrik tüketiminde tasarrufun özendirilmesi, çok tüketenden çok, az tüketenden düşük birim fiyatıyla ücretlendirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.

TBMM gündeminde olan bu yasa teklifi, elektrik enerjisini tasarruflu kullanan tüketiciyi ödüllendirerek, elektrik tüketiminde tasarrufu özendirecektir.

Tüketici Birliği Federasyonu, bu yasa teklifini desteklemektedir.

Ancak yasaların uygulanmasını belirleyen alt mevzuatın; yönetmelik, tebliğ ve EPDK kararlarının yasa teklifinin ruhuna uygun olması gereklidir. Abone grupları ve kademelerin belirlenmesinde, gerçekçi ve bilimsel verilerden yola çıkılmalı, dört kişilik bir ailenin yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli elektrik enerjisinin belirlenmesinde, yaşamın koşullarına uygun yaklaşım içinde olunmalıdır.

Ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntılar ve özellikle küresel anlamda enerji arzında yaşanan sorunlar ve enerji tüketim maliyetlerinin artışı karşısında, enerjiyi tasarruflu kullanmak zorunlu hale gelmiştir.

Tüketicilerin bu zorunluluğu yerine getirmelerinin, ücretlendirme yoluyla ödüllendirilmesinin, enerjinin tasarruflu kullanımının yaygınlaşmasına neden olacağı kuşkusuzdur.

Tüketici Birliği Federasyonu bu konudaki yasama çalışmasını yakından izlemekte olup yasalaşması durumunda, bu düzenlemeye ilişkin uygulama metinlerine de katkı sağlayacaktır.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan