Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

1 Trilyon Dolarlık Rüşvet…

İstanbul, 09.12.2021

Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü için açıklama yapan Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “yolsuzluk, sosyal ve ekonomik gelişmeyi baltalayan ağır bir suçtur” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi 10.12.2003 tarihinde imzalanmış, Türkiye’de de 24.05.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin BM’de imzalandığı tarihten bu yana, 9 Aralık günü, Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü olarak anılmaktadır.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda kuruluş tarafından dünya ölçeğinde yapılan araştırmalar, en iyimser tahminle yılda bir trilyon dolar rüşvet verildiği, üç trilyon dolara yakın miktarda yolsuzluk yapıldığını göstermektedir. Bu rakamlar, dünyanın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5-7’sini oluşturmaktadır.

Yolsuzluk, kamu kaynaklarının hukuka aykırı olarak kullanılması ile ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Kaçak ağaç kullanımından, rüşvete kadar birçok eylem tipi ile ortaya çıkan yolsuzluğun, iklim krizini dahi tetiklediği, doğal afetler ve benzeri olumsuzluklarda daha fazla insan yaşamının kaybına dahi neden olduğu belirtilmektedir.

Yolsuzluğa ilişkin yapılan araştırmalarda, Türkiye’nin yolsuzluk sıralamasında orta sıralarda olduğu, 180 ülke arasında yolsuzluk algısının en az hissedildiği ülkelerin Danimarka, Finlandiya ve Yeni Zelanda olduğu belirtilmektedir.

BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin tarafı olan ülkemizde, sözleşmenin uygulanması ve gözlemlenmesi için Adalet Bakanlığı bünyesinde Çalışma Grubu bulunmaktadır.

Yolsuzlukla mücadelede ilk adım, siyasetin finansmanının denetlenebilir ve şeffaflaştırılmasına ilişkin önlemler ile atılmalıdır. Siyasetin finans kaynaklarının denetime kapalı olması, demokratik katılımdaki eşitliği olumsuz etkileyen finansman kaynaklarının kullanılması, yolsuzluğun ana nedenidir. Bu nedenle yolsuzlukla mücadele kapsamında öncelikle siyasi partiler yasası, seçim yasası başta olmak üzere, siyasette etik uygulamaların zorunlu kılınacağı yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Öte yandan kamunun mali kaynaklarının denetimi ile görevli Sayıştay’ın elinden alınan yetkilerin ve olanakların yeniden bu kuruma kazandırılması gerekmektedir.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan