Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Asgari ücret en az 4.500,00 TL. olmalı!..

İstanbul, 11.12.2021

Asgari ücretin tespitine ilişkin süreci değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “asgari ücretin tespitinde, öncelikle açlık sınırı dikkate alınmalıdır” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Asgari ücretin tespiti çalışmalarında, taraflar arasındaki görüşmeler halen sürmektedir. Kamu-işveren ve işçi temsilcilerinin yer aldığı görüşme sürecinde, tüketici örgütleri temsilcilerine yer verilmemiş olması, büyük bir eksikliktir. Yaşamın her alanında var olan tüketiciye ilişkin en doğru ve gerçekçi gözlem ve değerlendirmeler, tüketici örgütleri tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle tüketici örgütlerinin temsilcilerinin asgari ücretin tespiti, kamu çalışanlarının ücretlerinin tespiti ve benzeri süreçlerde yer alması, belirlenecek rakamların gerçekçi olmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Tüketici Birliği Federasyonu, asgari ücret, kamu çalışanlarının ücretlerinin belirlenmesi sürecinde, tüketici örgütü temsilcilerinin masada olmasını talep etmektedir.

Halen sürdürülen asgari ücretin tespitine ilişkin süreçte, 2022 yılına ilişkin asgari ücretin belirlenmesinde ekonomideki dengeler, işveren yükü ve benzeri parametrelerin yanında, mutlaka açlık sınırı dikkate alınmalıdır.

TÜRK-İŞ tarafından düzenli olarak yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının 2021/Kasım verisine göre, bekâr bir kişinin açlık sınırı 3.902,57 TL. olmuştur. Bu veri, son dönemde ekonomide yaşanan derin kriz öncesine ilişkin olup, bir sonraki verinin bu rakamın üzerinde olacağı kuşkusuzdur.

Tüketici Birliği Federasyonu tarafından, ekonomideki tüm dengeleri de dikkate alarak yapılan değerlendirmelere göre; tespit edilecek asgari ücret en az, net 4.500,00 TL. olmalıdır.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan