Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Tüketicilerin banka borçları alarm veriyor

İstanbul, 16.12.2021

Kredi kartı ve bireysel kredi borcunu ödeyemeyen tüketici sayısındaki artışı değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “pandemi dönemindeki yasal takip süresinin uzatılmasının sona ermesiyle, yasal takibe düşen tüketici sayısı hızla artmaya başladı” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre; Ocak-Ekim 2021 döneminde bireysel kredi borcunu ödeyemeyen tüketici sayısı 962.334, kredi kartı borcunu ödeyemeyerek yasal takibe düşen tüketici sayısı da 479.969 olmuştur.

Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyerek yasal takibe düşen tüketici sayısı; Ocak-Ekim 2020’de 603,656 iken, bu rakam Ocak-Ekim 2021 döneminde 1.212.193’e yükselmiştir.

Pandemi döneminde alınan kararla, 90 günlük yasal takip süresi 180 güne çıkarılmış, bu uygulama da 30 Eylül 2021 tarihinde sona ermişti. Yasal takip süresinin yeniden normal süreye çekilmesinin ardından, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyerek, yasal takibe düşen tüketici sayısında artışın başladığı gözlemlenmektedir.

Ancak 2021/Ekim verileri, bu artışın boyutlarını tam olarak ortaya koymamakta, 2021/Aralık dönemi verilerinin açıklanmasıyla hane halkı borçluluğunun gerçek boyutları ortaya çıkacaktır.

Tüketicinin borçluluğunun artması, yoksullaşmanın en somut fotoğrafıdır. Yaşanan derin ekonomik bunalımın doğal sonucu olan hane halkı borçluluğundaki bu artışın, toplumsal barışı, huzuru olumsuz yönde etkileyeceği kuşkusuzdur.

 

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan