Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

“Zeytinyağını nezarete atalım, deterjanları tutuklayalım”

Stokçuluk yapanlara öngörülen cezanın arttırılmasına ilişkin yasa değişikliği teklifini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “ekonomideki derin bunalımın çözümünü, stokçulukla mücadelede gören ekonomi anlayışının iflas etmesi kaçınılmazdır” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

13.12.2021 tarihinde, TBMM’ne sunulan yasa teklifi ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’da yer alan; “… piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde ..” bulunan ticari kuruluşlara verilecek idari para cezalarının arttırılması teklif edilmektedir.

Teklifin yasalaşması durumunda, stokçuluk olarak bilinen bu eylemde bulunan işletmelere öngörülen 50.000,00 TL-100.000,00 TL. idari para cezası, 100.000,00 TL-2.000.000,00 TL’sına yükselecektir.

Stok yaparak, tüketicinin ürünlere erişimini zorlaştırarak piyasayı bozan her türlü eylem, öncelikle ticari ahlâk sorunudur. Karaborsa, stok, fahiş zam gibi ticari ahlâka sığmayan yaklaşımların yasa eliyle yaptırıma tabi tutulması, yaptırımların caydırıcılık özelliği taşıması gerektiği kuşkusuzdur. Tüketici Birliği Federasyonu anılan yasa teklifini desteklemektedir.

Ancak ekonomi yönetiminin, bir aydan fazla zamandır ülke ekonomisinde yaşanan derin bunalımın faili olarak sadece stokçuluk yapan firmaları hedef göstermesi, bu suçu işleyenlere verilecek cezaları arttırarak yaşanan derin ekonomik bunalımın çözüleceğine ilişkin yaklaşımı; toplumu oyalamaya ve derin ekonomik bunalımın gerçek nedenlerini toplumdan gizlemeye yöneliktir.

Patatesleri nezarete atmakla, deterjanları, diş macunlarını tutuklamakla derin ekonomik bunalımdan çıkmak olanaksızdır. Tüketicinin bildiği bu gerçeğin, ekonomi yönetimi tarafından bilinmemesi söz konusu değildir.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan