Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

20 Aralık gecesi ne oldu?

 İstanbul, 24.12.2021

20 Aralık 2021’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası, döviz kurunda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “o gece, birkaç saat süreyle döviz işlemleri yapanların belirlenmesi için ilgili makamlara başvuruda bulunduk” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Bir süredir, kur artışı nedeniyle ülke ekonomisinde yaşanan olumsuzlukların önlenmesine yönelik olarak, 20 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.

Kararların kamuoyuna ilan edilmesinin hemen ardından, 20 Aralık 2021 gecesi döviz işlemlerinde sıradışı işlemler gerçekleştirilmiş, benzeri görülmemiş bir hızla Türk Lirası, yabancı paralar karşısında keskin şekilde değer kazanmıştır.

Tüketici Birliği Federasyonu, uzun bir süredir hızlı şekilde yükselen kurdaki düşüşü büyük bir memnuniyet ve sevinçle değerlendirmektedir.

Ancak 20 Aralık gecesi gerçekleşen döviz alım-satım işlemlerinde manipülasyon yapıldığı, önceden haberdar olan kişi veya kuruluşların bu işlemleri yaptığı ve sermaye piyasası mevzuatında yasaklanan eylemlerin gerçekleştirilerek haksız kazanç elde edildiği yönünde, kamuoyunda yoğun tartışma ve kuşkuların olduğu gözlemlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Anayasa ile belirlenen bu özelliğin doğal uzantılarından biri de, toplum vicdanının sağlanmasıdır. Öte yandan ekonomik düzende, yurttaşların ekonomiye, ekonomi yönetimine güven duymaları, olumlu bir ekonominin vazgeçilmez unsurudur.

Bu nedenle 20 Aralık 2021 gecesi, döviz kurlarındaki sıradışı ve aşırı oynak hareketliliğe neden olan alım-satım işlemlerinin ve bu işlemleri gerçekleştirenlerin belirlenmesi, eylemleri sermaye piyasası mevzuatına göre suç oluşturuyor ise, haklarında soruşturma açılması istemiyle TC. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasaları Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

Ülke ekonomisinde yaşanan olağanüstü olumsuz sürecin sona ermesini sağlayacak en etkili silah olan toplumsal güvenin sağlanması;

Yasalara aykırı şekilde kazanç elde edenler söz konusu ise, bu kişi ve kuruluşların belirlenmesi ve yaptırım uygulanması amacıyla yapılan başvurumuz üzerine;

Yapılacak inceleme ve soruşturmalar sonrası elde edilecek sonuçların kamuoyuna açıklanacağı ve böylelikle kamu vicdanının tatmin edilmesinin sağlanacağına inanıyoruz.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan