Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Kademeli elektrik için kritik bilgiler

İstanbul, 10.01.2022

1 Ocak tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan kademeli elektrik tarifeleri uygulamasını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Tüketicileri Derneği (ETÜDER) Genel Başkanı Bülent Çebin; “daha az ödeme için işe, faturamızı okuyarak başlamalıyız dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Tüketicileri Derneği (ETÜDER) Genel Başkanı Bülent Çebin konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Yapılan yasal düzenleme ile elektrik abonelerinin tüketim miktarına göre, farklı tarifelerden faturalandırılması uygulaması getirilmiş olup bu uygulama 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girmiştir.

Buna göre aylık 150 kilovatsaat tüketimi olan aboneler 1,37 TL./MWh, 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanım ise 2,06 TL./MWh’dan faturalandırılacaktır.

Aylık 150 kilovatsaat, günlük 5 kilovatsaate denk gelmekte olup uygulama günlük tüketim baz alınarak yapılacaktır. Yani günlük tüketimin 5 kilovatsaatlik kısmı 1. kademeden, 5 kilovatsaatin üzerindeki tüketim de 2. kademeden faturalandırılacaktır.

Tüketiciler şimdiye kadar günlük tüketim miktarlarını faturalardan görebilir ve kademeli tarife ile birlikte tüketim miktarlarını ayarlayabilirler. Bunun için her elektrik faturasında yer alan Günlük Ortalama KwH olarak belirtilen kısımda, günlük ortalama tüketim miktarı gösterilmektedir. Tüketiciler buna göre, günlük tüketimlerini, günlük 5 kilovatsaatin altına çekmeleri gerekip gerekmediğini değerlendirebileceklerdir.

Öte yandan 2021 Aralık faturası ile 2022 Ocak fatura bedelleri konusunda, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren yüksek oranlı zam nedeniyle büyük farklılıklar olacaktır. Bu nedenle tüketicilerin fatura bedelleri üzerinden değil, tüketim miktarı üzerinden kıyaslama yapmaları gerekmektedir.

Bülent Çebin

TBF Yönetim Kurulu Üyesi

ETÜDER Genel Başkanı