Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Tüketicinin tepkisi sonuç vermeye başladı. Sıra fahiş zammın geri alınmasında  

 İstanbul, 31.01.2022

Kademeli elektrik tarifesindeki 150 kilovat sınırının 210 kilovata çıkarılması kararını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “milyonlarca tüketiciyi mağdur eden karardan kısmen de olsa, geri adım atılmış olmasını örgütlü tüketicinin kazanımı olarak görüyoruz” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayan kademeli elektrik tarifesi uygulaması ve aynı tarihte uygulanmaya başlayan elektrikteki zamlı tarife, milyonlarca tüketicinin tepkisine neden olmuştur.

Yaklaşık 40 milyona yakın mesken abonesi tüketici için, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren zamlı elektrik tarifesinin, henüz kısmen yansıdığı Ocak ayı faturaları kabusa dönüşmüştür. Oluşan tepki yaklaşık 20 gündür tüketici örgütleri aracılığı ile sürdürülmüştür.

Bir yandan aylık tüketimi 150 kilovatın altındaki kullanıma yüzde 50, 150 kilovatın üzerindeki kullanıma yüzde 125 oranında gelen büyük oranlı zam, diğer yandan ilk kademe için tayin edilen 150 kilovatlık sınırın yetersizliği nedeniyle oluşan tepkiler, Tüketici Birliği Federasyonu tarafından her zeminde dile getirilmiştir.

Bu kapsamda, tüketicilere tepkilerini EPDK başta olmak üzere ilgili kurumlara iletmeleri için kampanya çağrısı yapılmış, Tüketici Birliği Federasyonu’nun kayıt ve gözlemlerine göre binlerce tüketici tepkilerini şikâyet olarak bu kurumlara iletmişlerdir.

Yine Türkiye’de ilk kez 34 tüketici örgütünün ortak basın toplantısı çalışması gerçekleştirilmiş, özellikle sosyal medyada elektrik zammına ilişkin gündemin sürekliliğinin sağlanması adına, aralıksız bilgilendirme yapılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın kabine toplantısı sonrası, birinci kademe için sınırın 210 kilovata çıkarılmasına yönelik kararı, milyonlarca tüketicide oluşan ve tüketici örgütleri eliyle güçlü şekilde dile getirilen tepkilerin bir sonucudur. Bu gelişme açıkça ortaya koymaktadır ki, yanlış uygulamalara hukuk içinde verilecek toplumsal tepki, örgütlü sivil toplumun yanlışlıkların düzeltilmesi yeteneği ve gücü bulunmaktadır.

Birinci kademe için sınırın 210 kilovata çıkarılması kararı gerekli bir adım olmakla birlikte, dört kişilik bir ailenin standart elektrik tüketiminin 240 kilovat civarında olduğuna ilişkin bilim insanları tarafından yapılan saptamalar karşısında, yeterli olmadığını değerlendirmekteyiz. Bu nedenle birinci kademe için sınırın en az 240 kilovat olarak belirlenmesi yönündeki istek ve çağrımızı yineliyoruz.

Öte yandan 1 Ocak 2022 tarihinde uygulanmaya başlayan yüzde 50-125 oranındaki zamların geri alınarak, en fazla enflasyon oranında bir artışla yetinilmesi gerektiğine ilişkin karar alınmasına yönelik istemimiz devam etmektedir. Akla, yaşamın gerçeklerine hiçbir şekilde uymayan fahiş zam geri alınana kadar mücadelemiz devam edecektir.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan