Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Savaşa Hayır

Dünya’nın neresinde olursa olsun.

Dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, ülke ayrımı gözetmeden, tüm insanlık için SAVAŞA HAYIR

Yaşanabilir bir Dünya, herkes için bir haktır. Bu hakkı çiğnemek, bu hakkın üstüne basıp geçmek, insanlık suçudur. AFFEDİLEMEZ

Rusya’nın, Ukrayna’ya başlattığı işgali KINIYORUZ.  Bu savaşın bir an önce son bulmasını istiyoruz.

Tüketici Birliği Federasyonu