Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Bankaların haksız uygulamasını BDDK’ya bildirdik

İstanbul, 06.03.2022

 

Bankaların müşteri hesaplarındaki hacizlerin kaldırılması işlemlerini savsaklamalarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “yasa dışı bu uygulama için BDDK harekete geçmelidir” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

İcra Müdürlükleri tarafından, icra dosyasının tahsili için icra dosyası borçlusunun bankalarda bulunan hesaplarına haciz uygulanmaktadır. İcra müdürlüğü tarafından, dosya borçlusunun hesabının bulunduğu bankaya haciz yazısı yazılarak, elektronik ortamda ilgili bankaya gönderilmekte ve haciz yazısının bankaya ulaşması ile birlikte banka tarafından borçlu kişinin hesabına o anda bloke işlemi uygulanmaktadır.

İcra dosyası borçlusunun, dosya borcunu ödemesi veya başkaca yasal gereklilik nedeniyle borçlunun bankada haczedilen hesabındaki haczin kaldırılması işlemi için de, icra müdürlüğü tarafından ilgili bankaya elektronik ortamda yazı gönderilmektedir.

Son günlerde çok sayıda tüketicinin icra dosyası borcu nedeniyle banka hesaplarına konulan hacizlerin ödeme veya başkaca nedenlerle icra müdürlüğü tarafından kaldırılmasına ilişkin karar verilmesi ve ilgili bankaya gönderilmiş olmasına karşın, hesaplarındaki bloke işleminin uzun bir süre daha kaldırılmadığı ve hesaplarındaki parayı kullanamadıkları yönünde yakınmaları gözlemlenmektedir.

Tüketici Birliği Federasyonu tarafından yapılan araştırmada; haciz kaldırma işlemi yazısının bankaya tebliğ edilmesine karşın günlerce bloke işleminin kaldırılmadığı, günler sonra hesaptaki haczin kaldırılsa da bir süre daha hesap sahibinin EFT, havale, nakit çekme ve benzeri işlemlerinin kısıtlandığı, bu haksız uygulamanın genellik kazandığı tespit edilmiştir. Bu haksız uygulamayı gerçekleştiren bankalar ile yapılan harici görüşmelerde, haciz kaldırma emirlerinin yoğunluk nedeniyle sıraya konulduğu ve bu nedenle uzadığı söylenmektedir.

Banka hesabına haciz konulması işlemini anında yapan bankanın, haciz kaldırma yazısının kendisine tebliği ile birlikte derhal hesap üzerindeki haczi kaldırması ve hesap sahibinin kendi mülkiyetinde olan parasını kullanabilmesini sağlaması zorunludur. Yoğunluk ve benzeri gerekçelerle haczin kaldırılarak bloke işleminin kaldırılmasını geciktirmek, hukuka aykırıdır.

Tüketici Birliği Federasyonu konuya ilişkin tespitlerini, sektörün denetleyici ve düzenleyici kamu otoritesi olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’na konuyu yazılı olarak iletmiştir.

Bu haksız uygulamaya maruz kalan tüketicilerin BDDK’ya konuyu ileterek soruşturma açılmasını isteme, yargı makamının emrini yerine getirmeyi geciktiren ilgili banka hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunma ve kanıtlamaları koşulu ile hesaplarındaki parayı kullanamamaları nedeniyle uğradıkları zarar için ilgili banka hakkında tazminat davası açma hakları bulunmaktadır.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan

 

                                                               ——————————————————

 

İstanbul, 04.03.2022

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Sayın Başkanlığı’na,

Son günlerde icra dosyası borçlularının bankalar nezdindeki hesaplarına uygulanan haciz işlemleri ile ilgili olarak; icra müdürlüğü tarafından haczin fekkine ilişkin talimatın gönderilmiş olmasına karşın hesap üzerindeki haczin kaldırılmadığı, blokenin günler sonra kaldırılması sonrasında da, hesap sahibinin bazı bankacılık işlemlerinin bir süre daha kısıtlandığı yönünde yoğun yakınmaların olduğu tespit edilmektedir.

Herhangi bir yasal zorunluluk, gereklilik veya hukuka uygun bir gerekçe olmamasına karşın, bu yöndeki uygulama Anayasal hak olan mülkiyet hakkının hukuka aykırı şekilde ihlâl edilmesi ve bankacılık mevzuatına göre de suç oluşturmaktadır.

Konu hakkında araştırma yapılarak, bu yönde hukuka aykırı uygulaması olan bankalar hakkında soruşturma yapılması, yasal koşulların oluşması durumunda idari yaptırım kararı verilmesini ve başvurumuz üzerine yapılan işlemlerin yazılı olarak tarafımıza bildirilmesini dilerim.

Mehmet Bülent Deniz

Tüketici Birliği Federasyonu

Genel Başkan