Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

44 tüketici örgütünden ortak açıklama

 İstanbul, 09.03.2022

Tüketici Yasası Değişiyor (MUŞ)!

Tüketicinin korunmasına ilişkin ilk yasa çalışması, Avrupa Birliği üyelik sürecinde 1994 yılında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 1995 yılında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile yapılmıştır.

Tüketici yasası zaman içinde birkaç kez değiştirilmiş, nihayetinde 2013 yılında yapılan çalışma ile 6502 sayılı Tüketicin Korunması Hakkında Kanun 2014 yılında yürürlüğe girmiştir.

Ekonominin mimarisindeki gelişme ve değişiklikler, gelişen teknolojinin ekonomiye etkileri ve Avrupa Birliği uyum süreci çalışmaları nedeniyle tüketiciyi koruyan hukuki düzenlemelerde sıkça değişiklik yapılması ve iyileştirme zorunludur.

Geçmişten bugüne, ülkemizin tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatında yapılan değişiklik ve iyileştirmelerde, tüketici örgütleri sürece dâhil edilerek, görüş ve önerilerinin yapılacak değişikliklere kısmen de olsa, yansıması sağlanmıştır. Ancak 6502 sayılı tüketici yasasında zorunlu hale gelen değişiklik konusunda yapılan çalışmalardan ne yazık ki medya aracılığı ile haberdar olmuş bulunmaktayız.

Tüketicinin korunmasında; tüketici örgütleri, gerek tüm mevzuat ve gerekse uygulama bakımından kamu otoritesinin en önemli ve yok sayılamayacak paydaşıdır.

 

Tüketicinin hakkını aradığı ilk adres olan Tüketici Hakem Heyetlerinden başlayarak; Tüketici Konseyi, Reklam Kurulu, Reklam Konseyi, Reklam Özdenetim Kurulu, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, Hal Hakem Heyeti, Pazaryeri Komisyonu, Süt Konseyi, Et Konseyi, Ulusal Beslenme Konseyi, Gıda Danışma Kurulu, TSE Ayna Komiteleri, Türkiye Akreditasyon Kurumu, Helal Akreditasyon Kurulu, Sigorta Tahkim Kurulu gibi tüketicinin korunması politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görevlendirilmiş birçok kurumda, tüketici örgütleri tüketici temsilcisi olarak görevli ve yetkilidirler.

Nitekim yasa değişikliğine ilişkin hazırlık çalışmaları sürecinde, katkı sunmak, görüş ve önerilerimizi paylaşmak için Ticaret Bakanlığı’na, birlikte çalışma isteğimizi iletmiş ve bu konuda birlikte çalışılacağı yönünde yanıt alınmasına karşın; tüketici örgütlerinin hiçbir görüşü alınmadan, taslak Cumhurbaşkanlığı’na sunulmuştur.

Sonrasında 08.03.2022 tarihinde, TBMM’ne sunulan yasa tasarısı ile ilgili olarak, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun 09.03.2022, saat 13:15’de yapılacak toplantısına, aynı gün saat 10:00’da tüketici örgütleri temsilcileri davet edilmiştir. Taslağın kendisini dahi görmeden, birkaç saat içinde taslağı inceleyip görüşlerin yasama meclisine iletilmesini beklemek, “biz yaptık, oldu” yaklaşımının açık bir göstergesidir.

Yasa değişikliği çalışmasının hiçbir sürecine dâhil edilmeden tüketici yasasının yaşama geçirilmesinde en önemli paydaş olan tüketici örgütlerini ve evrensel bir hak olan tüketicinin temsil edilme hakkını yok sayan bu yaklaşımı reddediyor, güçlü şekilde protesto ediyoruz.

 

Tüketici ve Çevre Dernekleri Federasyonu (TÜÇEDEF)

Genel Başkanı Osman İlhan

Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Federasyonu (TÜRFED)

Genel Başkanı Musa Karademir

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)

Genel Başkanı Aziz Koçal

 

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)

Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz

Adana Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sinan Vargı (Adana)

Anadolu Üretici ve Tüketici Değerleme Merkezi Derneği (ATÜD) Genel Başkanı Akif Ağırbaşlı (İstanbul)

Avrupa Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Oğuzhan Sekban (İstanbul)

Balışeyh Tüketici Haklarını Koruma ve Tüketicileri Bilinçlendirme Derneği Genel Başkanı Fatih Aykanat (Kırıkkale)

Bilgi ve Tüketici Hakları Sosyal Araştırmalar Merkezi (BESAM) Genel Başkanı Mehmet Nuri Kaynar (İstanbul)

Bilinçli Tüketiciler Derneği (BTD) Genel Başkanı Emrullah Altınok (İstanbul)

Burdur Hasta ve Tüketicileri Koruma Derneği Genel Başkanı Kemal Aslan (Burdur)

Bursa Tüketiciler Derneği (BTD) Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz (Bursa)

Enerji Tüketicileri Derneği (ETÜDER) Genel Başkanı Bülent Çebin (İstanbul)

Eskişehir Tüketicileri Koruma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Atak (Eskişehir)

Etik Değerler Derneği Genel Başkanı Ali Polat (Antalya)

İzmit Tüketiciler Birliği Derneği Genel Başkanı Meral Gürer (İzmit)

Maçka Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Ali Kemal Köse (Trabzon)

Mardin Tüketici Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Genel Başkanı Musa Öztürk (Mardin)

Mersin Bilinçli Tüketici Derneği Genel Başkanı Haydar Coşkunfırat (Mersin)

Özel Gereksinimli İnsanlar Tüketici Hakları Derneği (TÖGİDER) Genel Başkanı Nalan Özkan (İstanbul)

Siirt Tüketicileri Koruma Derneği Genel Başkanı M. Enver Aytaç (Siirt)

Tunceli Tüketici Hakları ve Tüketiciyi Koruma Derneği (HAK TÜKO-DER) Genel Başkanı Erdal Gür (Tunceli)

Tüketici Basın Derneği (TÜBDER) Genel Başkanı Faruk Gürsoy (İstanbul)

Tüketici Diyalogu Derneği (TÜDİYAD) Genel Başkanı Musa Karademir (İstanbul)

Tüketici Güvenliği Derneği (TGDER) Genel Başkanı Murat Köse (İstanbul)

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay (Erzurum)

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar (Ankara)

Tüketici Hakları Merkezi Derneği (TÜMER) Genel Başkanı Fatih Dinler (İstanbul)

Tüketici Hakları ve Çevre Koruma Derneği (TÜRÇED) Genel Başkanı Osman İlhan (İstanbul)

Tüketici Hakları ve Turizm Geliştirme Derneği (TÜGED) Genel Başkanı Muhammet Akkuş (Aydın)

Tüketici Hareketi Derneği Genel Başkanı İ. Cüneyt Köşe (Kütahya)

Tüketici Kadın Derneği (TÜKADER) Genel Başkanı Dilber Sarıtaş (İstanbul)

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Deniz Öner (İstanbul)

Tüketici ve Çevre Derneği (TÜKÇED) Genel Başkanı Ali Öztürk (İstanbul)

Tüketici ve Hak Arama Platformu Derneği Genel Başkanı Mehmet Yavuzhan Çağlayan (Konya)

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük (İstanbul)

Tüketicileri Koruma Derneği (TÜKDER) Genel Başkanı Necdet Filizoğlu (Bursa)

Tüketicinin Banka Sorunları Derneği Genel Başkanı Ali Polat (Antalya)

Tüketicinin Sesi Derneği (TÜSED) Genel Başkanı Güldeğer Gökçek Varol (İstanbul)

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal (Eskişehir)

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Sekreteri Sait Tanrıverdi (İstanbul)

Uluslararası Tüketiciler Derneği (UTD) Genel Başkanı Sebahattin Doğan (İstanbul)

Yozgat Tüketici Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Öztürk (Yozgat)

Evrensel Hukuk Tüketici ve İnsan Hakları Federasyonu Genel Başkanı Ali Polat ( Antalya)