Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

RND4010’u görmekten bıktık!

İstanbul, 13.03.2022

Son günlerde kamu hastanelerinden randevu alınmasında yaşanan zorlukları değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “yaptığımız araştırma, birçok ilde ve çok sayıda branşta randevu alınamadığını ortaya koymaktadır” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Son günlerde kamu hastanelerinden randevu alınamamasına yönelik çok sayıda yakınma Tüketici Birliği Federasyonu’na ulaşmıştır.

Yakınmaların belirgin şekilde artması üzerine, Tüketici Birliği Federasyonu tarafından çok sayıda ilde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınabilirlik durumu sorgulanmıştır.

İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Erzurum, Antalya, Konya, Tunceli, Siirt, Mardin illerinde, 12 Mart 2022 tarihinde; göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi, diş hastalıkları, çocuk hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları, cildiye branşlarında MHRS üzerinden randevu talep edilmiştir.

 

Talep edilen randevuların tamamına; “Aradığınız kriterlere uygun randevu bulunamamıştır. Randevu aradığınız klinik için kriterlerinizi değiştirerek farklı hastane ya da semt polikliniklerinden tekrar arama yapabilirsiniz. (RND4010)” mesajı ile cevap verilmiş ve belirtilen il ve branşlarda randevu alabilmek mümkün olamamıştır.

 

Sağlık, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı, evrensel ve anayasal bir haktır. Sosyal devlet, yurttaşlarının bu haklarını, eşitlik ilkesi çerçevesinde, kullanabilmelerini sağlamakla görevlidir. Yıllardır övünülen sağlıkta devrim, dönüşüm iddiasının, son günlerde sağlık alanında yaşanan tartışmalar karşısında temelsiz kaldığı görülmektedir. İktidarın, 14 Mart Tıp bayramı arefesinde, son günlerde bu alanda yaşanan gerginliği gidermesi, özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımızın, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal ve ekonomik yönden güçlendirecek adımları derhal atması gereklidir.

 

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan