Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Tüketici örgütlerinden tepki: Yasa değişiyormuş; “biz yaptık, oldu” yaklaşımını protesto ediyoruz

“Yapılan çalışmalardan ne yazık ki medya aracılığı ile haberdar olmuş bulunmaktayız”

“Tüketicilerin korunmasına” yönelik olduğu ifade edilen yeni tedbirleri içeren kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu. 43 tüketici örgütü ortak bir açıklama yaparak değişiklik hakkında görüşlerinin alınmadığını ifade etti. Dernekler, “Ben yaptım oldu” anlayışını protesto ettiklerini bildirdi.

Tüketici Birliği’nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada planlanan yasa değişikliğiyle ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

Tüketicinin korunmasına ilişkin ilk yasa çalışması, Avrupa Birliği üyelik sürecinde 1994 yılında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 1995 yılında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile yapılmıştır. Tüketici yasası zaman içinde birkaç kez değiştirilmiş, nihayetinde 2013 yılında yapılan çalışma ile 6502 sayılı Tüketicin Korunması Hakkında Kanun 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. Ekonominin mimarisindeki gelişme ve değişiklikler, gelişen teknolojinin ekonomiye etkileri ve Avrupa Birliği uyum süreci çalışmaları nedeniyle tüketiciyi koruyan hukuki düzenlemelerde sıkça değişiklik yapılması ve iyileştirme zorunludur.

“Medyadan öğrendik”

Geçmişten bugüne, ülkemizin tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatında yapılan değişiklik ve iyileştirmelerde, tüketici örgütleri sürece dâhil edilerek, görüş ve önerilerinin yapılacak değişikliklere kısmen de olsa, yansıması sağlanmıştır. Ancak 6502 sayılı tüketici yasasında zorunlu hale gelen değişiklik konusunda yapılan çalışmalardan ne yazık ki medya aracılığı ile haberdar olmuş bulunmaktayız.

Tüketicilerin korunmasında örgütlerin kamu otoritesinin en önemli paydaşı olduğu işaret edilen açıklamada “Tüketicinin hakkını aradığı ilk adres olan Tüketici Hakem Heyetlerinden başlayarak; Tüketici Konseyi, Reklam Kurulu, Reklam Konseyi, Reklam Özdenetim Kurulu, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, Hal Hakem Heyeti, Pazaryeri Komisyonu, Süt Konseyi, Et Konseyi, Ulusal Beslenme Konseyi, Gıda Danışma Kurulu, TSE Ayna Komiteleri, Türkiye Akreditasyon Kurumu, Helal Akreditasyon Kurulu, Sigorta Tahkim Kurulu gibi tüketicinin korunması politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görevlendirilmiş birçok kurumda, tüketici örgütleri tüketici temsilcisi olarak görevli ve yetkilidirler” denildi.

Tüketici örgütlerinin hiçbir görüşü alınmadan yasa taslağının Cumhurbaşkanlığı’na sunulduğunu ifade eden derneklerin açıklamasında şunlar kaydedildi:

08.03.2022 tarihinde, TBMM’ne sunulan yasa tasarısı ile ilgili olarak, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun 09.03.2022, saat 13:15’de yapılacak toplantısına, aynı gün saat 10:00’da tüketici örgütleri temsilcileri davet edilmiştir. Taslağın kendisini dahi görmeden, birkaç saat içinde taslağı inceleyip görüşlerin yasama meclisine iletilmesini beklemek, “biz yaptık, oldu” yaklaşımının açık bir göstergesidir.

Yasa değişikliği çalışmasının hiçbir sürecine dâhil edilmeden tüketici yasasının yaşama geçirilmesinde en önemli paydaş olan tüketici örgütlerini ve evrensel bir hak olan tüketicinin temsil edilme hakkını yok sayan bu yaklaşımı reddediyor, güçlü şekilde protesto ediyoruz.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/482611/haber/t%C3%BCketici-%C3%B6rg%C3%BCtlerinden-tepki-yasa-de%C4%9Fi%C5%9Fiyormu%C5%9F-biz-yapt%C4%B1k-oldu-yakla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1