Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci: ‘İletişim – Bilişim, bütün sektörlerin temeli’

Halil Nadir Teberci
Yönetim Kurulu Başkanı
TELKODER (Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği)
– İletişim-bilişim, bütün sektörlerin temeli. Bu altyapı ne kadar sağlam olursa, diğer sektörlerde o kadar iyi olur. Bu eğitimden sağlığa kadar geçerlidir. Pandemide bunun önemi daha iyi anlaşıldı.

– Bu derece önemli bir sektörün altyapısının da sağlam olması gerekiyor. Maalesef, bu konuda (Altyapıda) sorunlar var. Son 5 yılda fiber altyapı yatırımları yüzde 40 artmış. Oran yüksek olabilir, ama yetersiz. Şu anki toplam fiber hat uzunluğu 450 bin km. Bunun 1-2 milyon km olması lazım. Bunun için kara ve demir yolları hatlarının değerlendirilmesi gerekiyor. Yatırım süreçlerinde değişik sorunlar yaşanıyor. Çözüm için; başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere Belediyeler-Bizim gibi Sivil toplum kuruluşları ve yatırımcılar bir araya gelip çözüm üretmeli.

– Sektörümüzde tüketicilerin memnuniyeti önemli. Bunun için tüketicilerimiz varsa sorunlarının çözümü için ve şikayetleri için BTK yönetmelikleri çok önemli. Şikayetler, BTK-E-Devlet üzerinden yapılabilir. Bu şekildeki şikayetler belirli bir zaman diliminde çözülebiliyor. Çözülemeyenler bir üst makama ulaşıp çözülebiliyor. Burada, şirketler ceza da ödeyebiliyor.

– TELKODER bünyesinde Tüketici Komisyonu kurulması (Tüketici Birliği Başkanı Deniz’in önerisi üzerine), bizim daha önce kurduğumuz Bayi Komisyonu vardı. Bunun bünyesinde ya da buna benzer tüketici şikayetlerine yönelik bir komisyon kurulabilir. Son derece faydalı da olur. Yönetimde gündeme taşıyacağız.
Mehmet Bülent Deniz
Genel Başkan
TBF (Tüketici Birliği Federasyonu)
– Telekom-İletişim sektöründe serbest rekabet olmalı. Zaman içerisinde sektörde tüketiciler lehine olumlu gelişmeler olsa da bu yeterli değil. Altyapı yeter hale getirilmeli. İletişim sektöründe erişilen hizmetin kalitesi, fiyatı istenilen düzeyde değil. İnterner artık su, doğal gaz, elektrik gibi hayatın ayrılmaz bir parçası oldu.

– TELKODER gibi sektörün sivil toplum kuruluşları önemli görevler ifa ediyor. Ancak, tüketicilerin yaşadığı önemli sorunlarda var. Bu konuda TELKODER’in bünyesinde bir Tüketici Komisyonu veya Hakem Heyeti gibi bir yapılanma olabilir. Faydalı olur. Tüketici memnuniyetine katkı yapar (Türkiye Bankalar Birliği gibi bazı örgütler bunu kurdu).