Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Tüketici Örgütleri Toplanıyor

Tüketicinin hakları için aralıksız mücadele veren tüketici örgütleri, meslek örgütleri ve sendikalar Tüketici Konfederasyonu Girişimi’nin ev sahipliğinde bir araya geliyor.

Son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle tüketicilerin artan sorunlar, hak aramanın önündeki olumsuzlukların giderilmesi, toplumda tüketici hakları bilincinin yaygınlaşmasına yönelik tespit ve çözümlemeler için Türkiye’nin dört bir yanında çalışma yapan tüketici örgütlerinin ortaya koyacağı irade karar vericiler ve kamuoyu ile paylaşacaktır.

Tüketici Konfederasyonu Girişimi

Gündem

1-Genel bilgilendirme

2-Açılış konuşmaları

3-AB’nin Yeşil Dönüşüm Hedefleri Kapsamında Tüketici Mevzuatında Öngörülen “Avrupa Yeşil Mutabakat”

4-Tüketici Hakem Heyetleri’nin Sorunları Ve Çözüm Yolları

5-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un İkincil Mevzuat (Yönetmelik Taslakları)

6-Temel ihtiyaçların karşılanması hakkının ihlâli ve çözüm yolları

7-Tüketici Bakanlığı kurulması

Bağlantı linki

 

https://meet.google.com/sth-uwpi-qfv