Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Üçüncü Tüketici Örgütleri Konseyi Toplandı

 

İstanbul, 19.05.2022

Tüketici Konfederasyonu Girişimi tarafından bu yıl üçüncü kez, Tüketici Örgütleri Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

26 Mayıs 2022’de, Ankara’da toplanacak olan Ticaret Bakanlığı Tüketici Konseyi öncesinde, Tüketici Konfederasyonu Girişimi tarafından toplanan Tüketici Örgütleri Konseyi toplantısında yapılan görüşmeler sonunda Sonuç Bildirgesi şu şekilde oluşmuştur:

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONSEYİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Tüketicinin hak aramasının önündeki engeller kaldırılmalıdır

Bir süre önce 900’e yakın yerde bulunan Tüketici Hakem Heyetleri’nin büyük bir kısmı kapatılarak, illerde veya büyük ilçelerin bazılarında toplanmıştır.

Bu uygulama nedeniyle yaşadığı ilçede Tüketici Hakem Heyeti bulunmayan tüketiciler; mağdur olduklarında yasa gereği haklarını arayacakları ilk kamu kurumu olan Tüketici Hakem Heyetleri’ne yapacakları başvuru için Tüketici Hakem Heyeti’nin bulunduğu il veya ilçeye gitmek veya E-Devlet üzerinden başvuru yapmak ya da bulunduğu ilçede bu konuyla görevlendirilmiş bir irtibat görevlisine başvuru yapmak zorunda kalmıştır.

Tüketici Hakem Heyetleri’nin sayısının azaltılması nedeniyle özellikle Anadoluda ulaşım güçlüğü yaşanan yerlerde tüketicilerin hak aramaktan vazgeçtiği,

Bilişim ve teknolojik altyapısının yeterli olmaması nedeniyle E-Devlet üzerinden başvuru yapamadığı, başvuruyu yapabilen tüketicilerin, gerekli belgeleri sisteme yükleyemedikleri ve bu nedenle başvurularının olumsuz sonuçlandığı,

Bulunduğu yerdeki irtibat görevlisine başvuru yapan tüketicilerin de, doğru yönlendirilmemeleri nedeniyle başvurularını somutlaştıramadıkları ve bu nedenle hak kaybına uğradıkları gözlemlenmektedir.

Tüketicinin hak ararken gideceği ilk kapı olan Tüketici Hakem Heyetleri’nin sayılarının azaltılarak, merkezileştirilmesi uygulamasından geri dönülmeli, aksine sistemde yaşanan aksamalar için yeni bir sistem oluşturmak yerine, mevcut sistemin iyileştirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan Tüketici Hakem Heyetleri’nin sayısının daha da azaltılarak, illerde toplanması yönünde ilgili kamu otoritesinde eğilim olduğu gözlemlenmekte, yanlış uygulamanın üzerine yeni bir yanlışın eklenmesinden uzak durulmalıdır.

Tüketici temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

Dünyada ve ülkemizde son aylarda yaşanan ekonomik olumsuzlar nedeniyle her geçen gün tüketicinin temel ihtiyaçlarını karşılaması hakkı ihlâl edilmektedir.

Tüketicinin ısınmak, aydınlanmak için zorunlu olarak tükettiği enerji ile başlayıp gıda ürünlerinde yaşanan yüksek enflasyonla devam eden olumsuzluk bugünlerde barınma hakkının ağır şekilde olumsuz etkilenmesi aşamasına gelmiştir.

Toplumun büyük kısmı, yoksulluk sınırından açlık sınırına düşmeye devam etmektedir. Acil ve radikal önlemler yaşama geçirilmediği takdirde, durum felakete dönüşmek üzeredir.

Tüketicinin alım gücünü destekleyecek her türlü çözümleme gecikmeksizin yaşama geçirilmelidir. Öncelikle işçi, memur ve emeklinin ücretlerinin yaşamlarını devam ettirebilmelerine olanak sağlayacak şekilde desteklenmesi, gıda fiyatlarındaki önü alınamayan olumsuz sürecin engellenmesi için devletin tüm kaynaklarının tarım ve hayvancılık üretimini desteklemek için kullanılması gereklidir.

Tüketici örgütleri, tüketici hakları mücadelesinin vazgeçilmez paydaşıdır.

Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi, TC. Anayasası ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereği, tüketici örgütleri tüketici hakları mücadelesi ve politikalarının vazgeçilmez paydaşıdır.

Tüketici haklarına ilişkin her türlü mekanizmada, tüketici temsilcisi sıfatıyla yer alan tüketici örgütlerinin, ilgili yasa değişiklilerinde, politikaların belirlenmesinde mutlak ve eksiksiz şekilde görüşlerinin alınması gereklidir.

Mehmet Bülent Deniz

Tüketici Konfederasyonu Girişimi
Dönem Sözcüsü