Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Barınma sorununa çözüm, fiyatlara müdahaleden geçmez

Konut kiraları ve satış bedellerinde yaşanan krizi değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “temel hak olan barınma gereksiniminin karşılanması için rant vergisi alınmalıdır” dedi.

 Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesi, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Antlaşması (ICESCR)’nın, 11. maddesi, TC. Anayasası’nın 17., 56. ve 57. maddeleri barınma ve konut hakkını, temel insan hakları arasında saymaktadır.

Ekonomide kur yükselişi ile başlayan kriz, , enerji ve gıda ile devam etmiş, bugün barınma gereksinimin karşılanamaması aşamasına gelinmiştir. Yaşanan süreç, tüketicinin ödeme gücü ile barınma gereksinimini karşılayamayacak noktaya doğru hızla ilerlemektedir. Önümüzdeki sonbaharda üniversitelerin öğrenime başlamasıyla barınma krizi daha da ağırlaşacaktır.

Yaşanan bu sorunun çözümü için iktidar partisinin, kiralara tavan fiyat uygulaması ve benzeri, fiyatlara müdahale ve sosyal konut yapımının devlet eliyle hızlandırılması izlenimi veren önlemler üzerinde çalıştığı belirtilmektedir.

Devletin fiyatlara müdahalesinin karaborsa, kayıt dışı ekonomi gibi kabul edilemez sonuçlara yol açtığı bilinmektedir. Öte yandan devlet eliyle sosyal konut üretiminin arttırılmasının da, kısa vadede yaşanan bu büyük soruna çözüm getirmeyeceği ortadadır.

Taşınmaz satış ve kira bedellerindeki başdöndürücü yükselişin, bugünden yarına durdurulması ve barınma hakkını güçlü şekilde tehdit eden bu durumun engellenebilmesi için rant vergisinin getirilmesinde başka çözüm bulunmamaktadır.

İki konuttan sonra, üçüncü ve daha çok konutu bulunan yurttaşlardan artan oranlarda emlak vergisi alınmalı, iki konuttan sonraki üçüncü ve daha çok konuttan kira geliri olanların da, bu gelirleri artan oranlarda vergilendirilmelidir.

Bu yönde bir çalışma yapıldığı haberinin dahi, bugünlerde yaşanan anormal süreci durduracağı öngörülmektedir.

 

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan