Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

TMO enflasyonu, TÜİK’in yanından bile geçmiyor

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2022/Ağustos dönemi hububat alım fiyatlarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “iki devlet kurumu, iki farklı enflasyon” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Sermayesinin tamamı devlete ait, 1984 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), idare organları içinde yer alan İktisadi Devlet Teşekkülü niteliğinde bir kurumdur.

TMO tarafından geçtiğimiz günlerde 2022/Ağustos dönemi hububat alım fiyatları açıklanmış, buna göre;

-Sert ekmeklik buğday için 2021’de 2,30 TL. olan fiyat, 2022 yılı için 6,55 TL.

-Kabuklu kırmızı mercimek için 2021’de 5,00 TL. olan fiyat, 2022 için 15,00 TL.

-Natürel işlenmemiş çeltik osmancık pirinç için 2021’de 4,14 TL. olan fiyat, 2022 yılı için 13,79 TL.

-Natürel fasulye için 2021’de 7,80 TL. olan fiyat, 2022 için 23,18 TL. olarak belirlenmiştir.

TMO’nun açıkladığı fiyatlar, sert ekmeklik buğdayda yüzde 185; kabuklu kırmızı mercimekte yüzde 200; natürel işlenmemiş çeltik osmancık pirinçte yüzde 233; natürel fasulye için yüzde 197 oranında artışa işaret etmektedir.

TMO’nun çiftçimizin alın teri ve emeğini, günün ekonomik koşullarına uygun şekilde fiyatlandırması, ülke tarımı için önemli ve destekleyici bir yaklaşımdır.

Ancak yine bir devlet kurulu olan TÜİK tarafından 2022/Ağustos dönemi TARIM-ÜFE Endeksindeki artış yüzde 142,42 olarak açıklanmıştır. İki devlet kurumu arasındaki bu farklılık, TÜİK rakamlarına ilişkin kamuoyunda uzun süredir mevcut olan güvensizliği pekiştirecek niteliktedir. Devletin kurumları tarafından açıklanan verilerin güvenilir, doğru olması ve birbiri ile çelişki oluşturmaması gereklidir.

Öte yandan TMO tarafından açıklanan alım fiyatları, önümüzdeki günlerde gıdada yaşanan fiyat artışlarının hız kesmeden devam edeceğini ve tüketici için beslenmenin insan hakkı ihlâline dönüşecek nitelikte tehlike oluşturacağını açıkça ortaya koymaktadır.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan