Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

TÜKETİCİNİN NABZI: “Yüzde 25’in adı var”

Konut kiralarında yaşanan sorunlara ilişkin gerçekleştirilen kamuoyu araştırması sonuçlarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu TÜKETİCİNİN NABZI Çalışma Grubu Başkanı Merve Kazancı; “kira artışına getirilen yasal sınır kâğıt üzerinde kaldı” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu TÜKETİCİNİN NABZI Çalışma Grubu Başkanı Merve Kazancı konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Tüketici Birliği Federasyonu tarafından, Tüketicinin Nabzı adıyla her ay farklı bir temayı ele alan kamuoyu araştırması yapılmaktadır.

2022 Haziran ayında, Yaşasın Tatil mi? araştırması ile tüketicilerin bu yıl tatile gitme tercihleri; 2022 Temmuz ayında Cüzdanımızda Ne Var? araştırması ile tüketicilerin kredi kart kullanım alışkanlıkları, 2022/ Ağustos ayında Ucuzun Peşinde, Tüketici Stok Yapıyor araştırması ile tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları araştırılmış ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2022 Ekim ayında, Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu üyeleri; Merve Kazancı, Muhammed Furkan Üce, Atılım Kabadayı tarafından gerçekleştirilen BA-RI-NA-MI-YO-RUZ! başlıklı araştırma ile yaşanan ekonomik kriz sürecinde tüketicilerin barınma sorunu ölçülmüştür.

2022 Eylül ayından bu yana ülke ekonomisinde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle konut kiraları ve satım bedellerinde olağandışı yükselişler yaşanmış; kira bedellerindeki bu hareketlilik bir yandan ödenebilir kira bedeli ile kiralık konut bulma sorununa yol açmış, diğer yandan kiralayan-kiracı ilişkilerinde gerilim hattı oluşturarak, toplumsal barışı zedeleyecek seviyeye ulaşmıştır.

Ekonomi yönetimi tarafından yaşanan bu yakıcı sorunun giderilmesi amacıyla toplu konut projeleri devreye sokulmuş, öncesinde 11 Haziran 2022 – 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek kira sözleşmeleri için kira artış oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır.

Ancak getirilen bu sınırlandırma, yaşanan sorunu gidermemiş; bir yandan kira ilişkisinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar mahkemelerde yığılmaya başlamış, diğer yandan kiralayan – kiracı ilişkilerinde yaşanan olumsuzluk olumsuzluk daha da artmıştır.

Nitekim araştırma ile elde edilen sonuçlara göre;

Kiracıların yüzde 65’inin, son bir yıl içinde kiralayan ile sorun yaşadıklarını, sorun yaşayan kiracıların yüzde 40’ının da, yasal sınırların çok üzerinde, yüzde 75 – 100 oranında kira artışı talebiyle karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir.

Ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri, kiralayan ile kira artışı nedeniyle sorun yaşayan kiracıların yüzde 58’inin, istenilen kira artışını yapmak zorunda kalmış olmalarıdır.

Getirilen yüzde 25 oranındaki artış sınırlaması, kiracıların neredeyse tamamı tarafından bilindiği halde yüzde 73.6’sı kiraya verenin baskı ve tacizi nedeniyle bu haklarını kullanamamışlardır.

Araştırma ile elde edilen çarpıcı sonuçlardan bir diğeri, hane halkının toplam gelirinin yarısına yakınının kira için ayrılmak zorunda olmasıdır.

Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan

BA-RI-NA-MI-YO-RUZ araştırmasının ayrıntılı analiz belgesi için

Tıklayın

 

Merve Kazancı

TÜKETİCİNİN NABZI Çalışma Grubu Başkanı