Gişe işlemlerinde miktar sınırı olmamalı

/22 Ağustos 2023

Gişe işlemlerinde miktar sınırı olmamalı

Geçtiğimiz günlerde, bazı bankaların 10.000,00 TL. altındaki işlemleri gişeden yapmayarak, tüketicileri ATM'ye yönlendirmesine yönelik haberlerin kamuoyuna yansıması üzerine, bu uygulamanın tüketici haklarına aykırı olduğu ve hizmete erişimi engelleyeceği gerekçesiyle bu uygulamayı yapan bankalar var ise, bu durumun düzeltilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yazılı başvuruda bulunduk.

Tüketici Birliği Federasyonu tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumu'na yapılan başvuru metni:

                                                                                                                                                   İstanbul, 22.08.2023

                                           Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı’na,

                        Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan haberlerde; bazı bankaların 10.000,00 TL’nın altındaki işlemleri gişeden yapmadıkları, bu işlemleri yaptırmak isteyen tüketicilerin ATM’den yapmaları gerektiği ve bu uygulamayı şubelerindeki duyuru panolarında ilan ettikleri bilgisi yer almaktadır.

                        Bankacılık ve finans hizmeti, ülkemizde yaşayan hemen her tüketici tarafından kullanılmaktadır. Bu denli büyük bir tüketiciye yönelik hizmetin sunumunda; tüketicilerin yaş, sağlık durumu ve benzeri nedenlerle hizmete erişiminin sağlanması, çeşitli nedenlerle dezavantajlı kişiler bakımından hizmeti satın alma işlemlerinde olumsuzlukların yaşanmaması gerekmektedir.

                        Bu nedenle bankacılık ve finans hizmetini kullanmak isteyen tüketiciler arasında yaşlı, engelli, okuryazarlık ve benzeri nedenlerle ATM’de işlem yapamayacak tüketicilerin sayısının çok olması;

                         Yine ATM makinalarında işlem yapmak isteyen kimi tüketicilerin, çeşitli yöntemlerle kötüniyetli kişiler tarafından dolandırıldıklarına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, bu tür olayların artışına neden olma olasılığı karşısında,

                         Bazı bankalar tarafından gişe işlemlerinde miktar sınırı getirilmesine yönelik uygulamanın olup olmadığı, böyle bir uygulama söz konusu ise, bu uygulamanın önüne geçilmesine karar verilmesini ve başvurumuzun sonucunun yazılı olarak tarafımıza bildirilmesini saygılarımızla dileriz.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan