İşlem güvenliğinde alarm

/22 Temmuz 2023
/

İşlem güvenliğinde alarm

Noterlik işlem bedellerindeki artışı değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “bir kamu hizmeti olan noterlik işlem bedellerindeki artış, işlem güvenliğini tehdit etmektedir” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Noterlik, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek adına işlemleri belgelendiren bir kamu hizmetidir.

Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan noterlik hizmeti ile yurttaşlar arasındaki hukuki ilişkiler belgelendirilmekte, işlem güvenliği sağlanmaktadır. Ayrıca yurttaşların yapacakları çok sayıda işlem de, yasal zorunluluk gereği sadece noterlikte yapılabilmektedir.

01.01.2021-01.01.2023’de yeniden değerleme, 2023/Temmuz’da ek harç ve vergi zammı ile birlikte noterlik işlemleri için yapılması gereken harcamalar ciddi rakamlara ulaşmış bulunmaktadır. Noter işlem giderlerinde yaşanan bu artış, işlem yapmak isteyen veya zorunda olan yurttaşların bütçelerini zorlamaktadır.

İŞLEM

31.01.2021

31.01.2022

18.07.2023

ARTIŞ %

ARAÇ SATIŞI

301,07 TL.

393,95 TL.

938,77 TL.

211,81

İMZA SİRKÜLERİ

144,40 TL.

197,03 TL.

455,40 TL.

215,37

AVUKAT VEKALETİ

192,11 TL.

213,30 TL.

602,53 TL.

213,63

İMZA BEYANNAMESİ

85,70 TL.

107,35 TL.

284,33 TL.

231,77

ÖRNEK TASDİKİ

69,80 TL.

84,80 TL.

216,00 TL.

209,45

İHTARNAME

182,91 TL.

338,36 TL.

686,05 TL.

275,07

Yukarıda belirtilen rakamlar, sıklıkla yapılan noterlik işlemlerindeki ortalama giderlere ilişkin olup işlemin içeriği, sayfa adedi ve benzeri nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Tabloda görüleceği gibi sıklıkla yapılan noter işlem giderlerindeki yükseliş, öncelikle hukuki işlem güvenliğini tehdit etmekte, yurttaşların hukuki ilişkilerin kayıt altına alınması ve belgelendirmelerinde, noterlik dışı zeminlere yönelmesine neden olmaktadır. Bu yönelimin doğal sonucu, hukuki işlemlerdeki kanıtlanabilirlik, güvenilirlik niteliğinin aşınması ve dolayısıyla yargı kurumunun iş yükünün artmasıdır.

Öte yandan ilgili düzenlemeler gereği noterlikte yapılması zorunlu işlemler bakımından da, yurttaşın zorunlu olarak bu yüksek giderlere katlanması beklenmektedir.

Bu durumun yurttaşlar arasındaki hukuki ilişkilerde güven unsurunu zayıflatacağı, kayıtdışılığı ve yargının iş yükünü artıracağı, hak kayıplarına neden olacağı, adalete erişimi engelleyeceği açıktır.

Bu nedenle noterlik işlemlerinden alınan harç ve vergilerin -geçici süre ile dahi olsa-, özel bir indirime tabi tutulması, işlem güvenliğindeki bu tehdidin giderilmesi gereklidir.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan