Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Kurumsal

Yeni Bir Hikâyemiz Var…

Tüketici Birliği Federasyonu.

2012’de kuruldu.

Ama tüketici hakları mücadelesinin otuz yıllık birikimini taşıyor. Bileşen dernekleri, bu örgütlerdeki aktivistler ve nihayetinde Tüketici Birliği Federasyonu’nun lider kadrosu, 1990’lı yıllardan bu yana, yaşam kalitesinin ülkemizde gelişmesi, tüketicinin haklarının varlığının tanınması için halkıyla dayanışma sürecinden geliyor.

İlk kez 16 Ekim 2012’de kamuoyuna seslendik; “Türkiye’nin Gücü Harekete Geçiyor” dedik. 

Ve yine dedik ki;

“Ülkemizde seksenli yıllarda başlayan tüketici hareketi, 1995 yılında Tüketici Yasasının yürürlüğe girmesi ile hız kazanmış, zaman içinde kurulan tüketici örgütlerinin özverili çalışmaları ile toplumda tüketici haklarına ilişkin duyarlılık oluşmaya başlamıştır.”

Özellikle 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yaşanan toplumsal buhran, kamu otoritesinin ekonomik krizden çıkabilmek adına kamusal hizmetlere birbiri ardına yaptığı insafsız zamlar, tüketici örgütlenmesindeki sürece olumlu katkı yapmıştır.

O dönemde, otoyol ve köprü geçişlerine yapılan zamlara karşı tüketici örgütlerinin açtığı davaların kazanılması ve zamların iptal edilmesi ile birlikte tüketici algısında büyük dönüşüm yaşanmış ve sadece “ayıplı, kusurlu, hatalı mal ve hizmetler”de tüketici hakkının var olduğuna ilişkin toplumsal kabul değişmiştir.

Yurttaş ve tüketici kimliği taşıyan bireyin, tüketici örgütlenmeleri eliyle siyasi iktidarların kararlarının da sorgulanabileceğine ilişkin olanağın farkına varması, “hak arayan toplum”olma sürecinde önemli bir kazanım olmuştur.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) ile Türkiye’nin gücü harekete geçmekte, tüketici haklarında yeni bir dönem başlamaktadır.

Evet, 2012’de yazmaya başladığımız yeni hikâye bitmedi.

Yazmaya, örgütlenmeye, hak aramaya ve insan için çalışmaya devam ediyoruz.