Türkiye Endişeli (I) Eğitim giderleri artacak, kalite düşecek…

/22 Mayıs 2023

Türkiye Endişeli (I) Eğitim giderleri artacak, kalite düşecek…

“endişeliMİyiz” başlıklı kamuoyu araştırmasını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu TÜKETİCİNİN NABZI Çalışma Grubu Başkanı Merve Kazancı; “eğitim alarm veriyor” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu TÜKETİCİNİN NABZI Çalışma Grubu Başkanı Merve Kazancı konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Tüketici Birliği Federasyonu TÜKETİCİNİN NABZI Çalışma Grubu tarafından,  belirli aralıklarla tüketicilerin yakınma ve beklentileri, sorunları, tüketim alışkanlık ve eğilimleri kamuoyu araştırması yöntemi ile tespit edilmektedir.

Merve Kazancı, Atılım Kabadayı ve Muhammed Furkan Üce’den oluşan TÜKETİCİNİN NABZI Çalışma Grubu, bugüne kadar;

2022 Haziran ayında, Yaşasın Tatil mi? araştırması ile tüketicilerin bu yıl tatile gitme tercihleri;

2022 Temmuz ayında, Cüzdanımızda Ne Var? araştırması ile tüketicilerin kredi kart kullanım alışkanlıkları,

2022 Ağustos ayında, Ucuzun Peşinde, Tüketici Stok Yapıyor araştırması ile tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları,

2022 Eylül ayında, BA-RI-NA-MI-YO-RUZ! araştırması ile konıt kiralarında yaşanan sorunlar,

2022 Aralık ayında, yüzde100 Türkiye araştırması ile tüketicinin yerli üretim ürünleri tercihi ölçülmüş ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2023 Nisan ayında, 2022 yılında yaşanan ekonomik kriz, deprem ve yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinin tüketici beklentilerinde oluşturduğu etkiyi konu alan “endişeliMİyiz” başlıklı kamuoyu araştırması gerçekleştirilmiştir.

605 kişinin katıldığı araştırma ile sağlıktan, eğitime; barınmadan, enflasyona birçok konuda 2023 yılına ilişkin tüketici endişeleri ve öngörüleri ölçülmüştür. Ortaya çıkan sonuçlar, toplumun büyük kesiminin endişeli olduğu ve 2023 yılı için karamsar beklentileri olduğu yönündedir.

Araştırma kapsamında, eğitimin kalitesi ve eğitim giderlerine ilişkin yurttaşların yaklaşımı ölçülmüştür.

Buna göre;

Araştırmaya katılanların yüzde 83,3’ü eğitimin kalitesinin azalacağına ilişkin kaygılarını dile getirmektedir. Bu kaygı;18-24 yaş grubunda yüzde 90,4 olurken, 65 yaş ve üzeri kişilerde yüzde 92,5 olarak ölçülmüştür.

Yine araştırmaya katılanların yüzde 85,8’i, 2023 yılı içinde eğitim giderlerinin artacağına ilişkin beklentilerini ifade etmektedirler. Bu olumsuz beklenti, hane halkı geliri bakımından 7.501,00 TL-9.425,00 TL. lık dilimde yer alanlarda yüzde 90,3 olarak ölçülmüştür.

Ortaya çıkan sonuçlar, toplumun büyük kesiminde eğitim giderlerinin artacağına ilişkin olumsuz beklentiyi ve daha önemlisi eğitim kalitesinin azalacağına ilişkin kaygıyı açık şekilde göstermektedir.

Toplumların gelişmesi için kritik öneme sahip eğitim konusunda, toplumun karamsar beklenti ve endişelerinin bu denli yüksek olmasının, bu soruna ilişkin çözümlemelerin derhal üretilmesi gerekliliği konusunda işaret fişeği niteliğindedir.

endişeliMİyiz başlıklı kamuoyu araştırmasının ayrıntılı analiz dosyası için

TIKLAYIN

Merve Kazancı

Tüketici Birliği Federasyonu

TÜKETİCİN NABZI Çalışma Grubu Başkanı

Kaynaklar:

-