“Dijitalleşme-Mijitalleşme” derken…

/13 Mayıs 2023

“Dijitalleşme-Mijitalleşme” derken…

Avrupa Birliği TAIEX tarafından yürütülen ve Ticaret Bakanlığı’nın yararlanıcısı olduğu Digital Dönüşüm Çağında Türkiye’nin Tüketicinin Korunması Alanındaki Uyumlaştırma Düzeyinin Geleceği Hakkında Çalıştay, 27/28 Nisan 2023’de, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük tüketici örgütlenmesi olan Tüketiciler Konfederasyonu’nun görüşlerini yansıtmak üzere, Tüketiciler Konfederasyonu bileşeni Tüketici Birliği Federasyonu TAIEX Çalışma Grubu tarafından bu Çalıştay için hazırlanan tebliğde dijital dönüşümün tüketici hakları için oluşturduğu ve oluşturacağı sorunlar ve Türkiye pratiği inceleniyor.