Tüketici Birliği Federasyonu uyardı 249 bin yurttaşa, 302 milyon lira iade edilecek

/25 Mayıs 2023

Tüketici Birliği Federasyonu uyardı 249 bin yurttaşa, 302 milyon lira iade edilecek

Anayasa Mahkemesi’nin, COVID-10 salgın döneminde ödenen maske cezalarının iade edilmemesine ilişkin düzenlemenin iptaline ilişkin kararını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “hukuka aykırı düzenlemeye ilişkin tepki ve itirazımız sonuç verdi” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

03.11.2022 tarihinde yasalaşan 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 4. maddesinde yer alan;

                     24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 11/3/2020 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilmez, tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.

düzenlemesi henüz TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte iken, Tüketici Birliği Federasyonu tarafından bu düzenlemenin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu değerlendirmesi yapılmıştır.

Bu nedenle Tüketici Birliği Federasyonu tarafından hazırlanan video mesajı, 19 Ekim 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmış; 249 bin yurttaştan tahsil edilen 302 milyon lira idari para cezasının, ödeyen yurttaşlara iadesinin sağlanarak, Anayasal eşitlik ilkesinin korunması gerektiği TBMM’ne hatırlatılmıştır.

Tüketici Birliği Federasyonu’nun bu uyarı ve tepkisine karşın Anayasal eşitliğe aykırı taslak yasalaşmıştır.

Tüketici Birliği Federasyonu’nun bu uyarı ve tepkisi, Anayasa Mahkemesi tarafından görmezden gelinmemiş; Anayasa Mahkemesi’nin 2023/44-71 sayılı ve 05.04.2023 tarihli kararı ile idari para cezasını ödeyen yurttaşlar aleyhine oluşan bu eşitsizliğin anayasaya aykırı olduğuna karar verilmiş, madde metninde yer alan; “tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez” düzenlemesi iptal edilmiştir.

Bu karar ile COVID-19 salgın döneminde maske takmadığı için idari para cezasına çarptırılan ve cezayı ödeyen 249 bin yurttaşın ödedikleri para cezasını geri almalarının yolu açılmıştır.

Tüketici Birliği Federasyonu, maske cezasını ödeyen 249 bin yurttaşa çağrıda bulunuyor;

Para cezasını ödediğiniz kuruma başvuru yapın.

Ödediğiniz paranın, kamu alacaklarına uygulanan faizi ile birlikte size geri ödenmesini talep edin.

Başvuruya karşın para iadesinin yapılmaması durumunda hukukun sizden yana olduğunu, Tüketici Birliği Federasyonu’ndan ücretsiz yardım alabileceğinizi unutmayın.

 

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan