BTK’ya “acı” sorular…

/06 Mart 2023

BTK’ya “acı” sorular…

Kahramanmaraş Depreminde iletişim kesilmesini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “1999 Depreminde yaşanan sorunun, 2023’te de yaşanmış olması kabul edilemez” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

1999 yılında meydana gelen Marmara Depreminin akıllarda bıraktığı en önemli deneyim, deprem ile birlikte günlerce haberleşmenin sağlanamamış olmasıdır. İletişim şebekelerinin çökmesi nedeniyle arama/kurtarma/yardım çalışmaları aksarken, günlerce yakınlarından haber alamayan yurttaşlar da endişeli günler geçirmiştir.

Bu felâketin oluşturduğu deneyim ve yıllar içinde haberleşme teknolojisindeki hızlı gelişim nedeniyle olası afet durumunda iletişimin kesintiye uğramaması için her türlü planlamanın yapıldığı ve gerekli önlemlerin alınacağı, yatırımların yapılacağı, sıklıkla kamuoyuna açıklanmıştır.

Ancak Maraş Depremi ile birlikte haberleşme şebekelerinin çökmesi, çalışamaz duruma geldiği, yaşamsal öneme sahip ilk birkaç gün boyunca imdat çağrılarının, arama ve kurtarma çalışmalarının bu nedenle yapılamaz duruma geldiği bir kez daha görülmüştür. Aradan yaklaşık bir ay geçmiş olmasına karşın, deprem bölgesinde haberleşmenin halen dahi zaman zaman kesintili olduğu kamuoyunda dile getirilmektedir.

2023 yılında, aradan geçen bunca zaman, iletişim teknolojisindeki hızlı gelişime karşın bir afet sürecinde, haberleşmenin sağlanamamış olmasının kabul edilebilir olmadığı kuşkusuzdur. Daha önemlisi son yaşanan durum, beklenen afetler bakımından da toplumda endişe yaratmaktadır.

Bu nedenle haberleşme altyapısı, mevcut olanaklar, afet esnasındaki sorunlara müdahale çerçevesindeki planlamanın ve yatırımların ne ölçüde gerçekleştiğinin kamuoyu tarafından bilinir olması gerektiği düşüncesiyle bilgi edinme yasası gereğince, sektörün düzenleyici ve denetleyici kurumu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’na onyedi soru yöneltilmiştir.

1-05.02.2023 tarihi itibariyle GSM operatörlerinin ülke çapındaki baz istasyonu sayısı kaç tanedir?

2-05.02.2023 tarihi itibariyle GSM operatörlerinin, 06.02.2023 tarihinde deprem olan 11 ildeki toplam baz istasyonu sayısı kaç tanedir?

3-05.02.2023 tarihi itibariyle GSM operatörlerinin kullandığı baz istasyonlarının kaç tanesi yapı üstünde bulunmaktadır?

4-05.02.2023 tarihi itibariyle GSM operatörlerinin kullandığı baz istasyonlarının kaç tanesi kule yapısı niteliğindedir?

5-05.02.2023 tarihi itibariyle ülkemizde hizmet veren fiber kablo uzunluğu toplamı nedir?

6-05.02.2023 tarihi itibariyle 4G ve üstü iletişimin sağlandığı coğrafi büyüklük nedir?

7-Afet anında arama-kurtarma-yardım görevlisi personelin kullanımı için özel bir iletişim ağı bulunmakta mıdır?

8-05.02.2023 tarihi itibariyle GSM operatörlerinin kullandığı baz istasyonlarının kaç tanesinde yedek güç kaynağı bulunmaktadır?

9-05.02.2023 tarihi itibariyle ülkemizde faal durumda kaç tane mobil baz istasyonu bulunmaktadır?

10-5326 sayılı yasa gereğince, 2006 yılından 01.01.2023 tarihine kadar tahsil edilen Evrensel Hizmet Geliri toplamı ne kadardır?

11-GSM operatörlerinin baz istasyonları arasında ortak baz istasyonu kullanımı söz konusu mudur?

12-06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrası, depreme uğrayan 11 ilde GSM operatörlerinin baz istasyonları arasında ortak kullanım olanağı sağlanmış mıdır? Sağlanmışsa, hangi tarihe bu uygulama başlatılmıştır?

13-05.02.2023 tarihi itibariyle GSM operatörlerinin, 06.02.2023 tarihinde deprem olan 11 ildeki abone sayısı nedir?

14-05.02.2023 tarihi itibariyle GSM operatörlerinin toplam abone sayısı nedir?

15-GSM operatörlerinin kullandıkları baz istasyonlarının kaç tanesi fiber, kaç tanesi radyolink üzerinden hizmet vermektedir?

16-Doğal afet esnasında iletişimin sağlanması için planlama mevcut mudur?

17-Telekom firmalarının yatırımları konusunda denetim yapılmakta mıdır?

 

BTK’ya sorulan bu soruların en kısa sürede yanıtlanacağı, böylelikle şeffaf devlet anlayışının güzel bir örnekliğinin verileceği inancı ile süreç ile ilgili tüm gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan