Ekmek fiyatını birlikte tespit edelim

/02 Nisan 2023

Ekmek fiyatını birlikte tespit edelim

Ekmek fiyatlarının belirlenmesinde tüketici örgütlerinin görüşünün alınması gerekliliğini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “temel gıdamız olan ekmeğin fiyatı belirlenirken, tüketicinin görüşü alınmalıdır dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik ile esnaf ve sanatkârlar tarafından üretilen her türlü mal ve hizmetin bedeline ilişkin tarifeler, ilgili meslek odası tarafından hazırlanarak, odanın bağlı bulunduğu birlik yönetim kurulu kararı ile belirlenmektedir.

Aynı yönetmelikte halkımızın temel gıda kalemi olan ekmek için istisna tanınarak, ekmek fiyatına ilişkin tarifenin onaylanması sürecinde; belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ilgili odanın temsilcilerinden oluşan bir komisyonun değerlendirmesi koşulunu getirmiştir.

Ekmek ülkemizde bütün tüketicilerin en çok satın aldığı, tükettiği gıda ürünüdür. Bunun yanında ve daha önemlisi, toplumumuz için moral değeri olan bir üründür. Toplumsal gerçeklik ve ülkemizin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Tüketici Hakları Evrensel Bildirgesinde belirtilen tüketicinin temsil edilme hakkı kapsamında, ekmek fiyatlarının belirlenmesinde tüketicilerin görüşünün, tüketici örgütleri eliyle alınmasında yarar ve zorunluluk bulunmaktadır.

Bu nedenle ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak, tarife üzerinde değerlendirme yapmakla görevlendirilen komisyonda”; “o yerde bulunan Tüketici Hakem Heyetinde görev yapan tüketici örgütü temsilcisi” düzenlemesi eklenmelidir.

Bu değişikliğin ekmek fiyatlarına ilişkin her güncellemede toplumda oluşan hoşnutsuzluğun giderilmesi ve tüketicinin temsil edilme hakkının sağlanmasında önemli katkısı olacağı kuşkusuzdur.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan